Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Extra bolagsstämma 2017

En extra bolagsstämma hölls den 17 augusti 2017 i Stockholm.

Styrelsen kallade till extra bolagsstämma med anledning av att Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”), som innehar omkring 14,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att besluta om Knorr-Bremses förslag till beslut enligt punkt 6 i dagordningen.

Dokument:

Kallelse till extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Röstningsresultat från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma

Fullmakt:

Fullmaktsformulär