Language: ENG SWE
Göran Carlson

Styrelsens ordförande sedan 2011.

Medlem av revisionsutskottet.

Invald år: 2010

Nuvarande sysselsättning: Företagare

Andra uppdrag: Vice ordförande i Svenskt Tenn AB.

Född: 1957

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 2,506,365

Utbildning: Civilekonom och MBA.

Tidigare erfarenhet: Tidigare VD för Ur & Penn, VD och ägare av c/o Departments & Stores samt grundare av apotekskedjan Medstop AB.

Magnus Johansson

Styrelseledamot

Ordförande i ersättningsutskottet.

Invald år: 2010

Nuvarande sysselsättning: Rådgivare och direktör, Mejex AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Elektroautomatik AB och Lurn AB.

Född: 1955

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Fil. Kand. Examen från Beteendevetenskaplig Linje.

Tidigare erfarenhet: Personaldirektör SKF, VD SKF Sweden, Personaldirektör Volvo Car Corperation, VD SKF Kina, SKF Koncernens Affärsutvecklingsdirektör.

Personaldirektör SKF, VD SKF Sweden,

Personaldirektör Volvo Car Corperation,

VD SKF Kina, SKF Koncernens

Affärsutvecklingsdirektör.

Staffan Jufors

Styrelseledamot.

Medlem av ersättningstutskottet.

Invald år: 2013

Nuvarande sysselsättning: Styrelseuppdrag

Andra uppdrag: Styrelseledamot i ÅF, Akelius Residential Property AB och i Nordens Ark.

Född: 1951

Bosatt i: Portugal

Beroende: No

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilekonom

Tidigare erfarenhet: Tidigare styrelseordförande för Volvo Busses, VD för Volvo Lastvagnar, VD för Volvo Penta samt chefspositioner på Volvo Cars.

Anders Nielsen

Styrelseledamot

Medlem i revisionsutskottet.

Invald år: 2016

Nuvarande sysselsättning: Chef för affärsutveckling inom Volkswagen Truck & Bus med varumärkena MAN och SCANIA.

Andra uppdrag: -

Född: 1962

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: -

Utbildning: Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.

Tidigare erfarenhet: Anders anställdes på Scania 1987. Under tidigare år har han innehaft tjänster som Produktionschef för växellådor och hytter samt Teknisk direktör för Latinamerika. Under senare år har Anders varit globalt ansvarig för produktion och logistik inom Scania innan han 2012 tillträdde som verkställande direktör för MAN Truck & Bus.

Carina Olson

Styrelseledamot

Ordförande i revisonsutskottet.

Invald år: 2015

Nuvarande sysselsättning: CFO på Praktikertjänst.

Andra uppdrag: -

Född: 1965

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilekonom och MBA.

Tidigare erfarenhet: CFO i Södra sedan 2001 och har innehaft rollen som CFO i såväl Södra Timber som Södra Cell. Parallellt med CFO-rollen hade hon även tjänsten som HR-direktör. Mellan 1990 och 2001 innehade Carina tjänster som ekonomichef, redovisningschef och controller inom ett flertal bolag inom ABB Fläkt Industri AB.

Annika Sten Pärson

Styrelseledamot.

Medlem av ersättningsutskottet.

Invald år: 2012

Nuvarande sysselsättning: Rådgivare till nystartade bolag inom digital media i USA.

Andra uppdrag: -

Född: 1963

Bosatt i: USA

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Examen i strategisk marknadsföring från Berghs School of Communication.

Tidigare erfarenhet: Försäljnings- och Marknadsdirektör samt ansvarig för konsumentdivisionen på Com Hem, kommersiell chef för Coop Forum med ansvar för en organisation med närmare 4000 medarbetare och SEK 14 miljarder i omsättning. Styrelseledamot i Svensk Bilprovning.

Per Holmqvist

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Globalt ansvar för produktionstekniska frågor.

Andra uppdrag: -

Född: 1961

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Fredrik Hudson

Arbetstagarrepresentant för IF Metall.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Verktygstekniker Huvudskyddsombud, Landskrona.

Andra uppdrag: -

Född: 1974

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymansium, elmekanik.

Michael Collin

Arbetstagarrepresentant för IF Metall, suppleant.

Invald år: 2013

Nuvarande sysselsättning: Lokal ordförande för IF Metall.

Andra uppdrag: -

Född: 1961

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Ekonomiskt gymnasium