Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska
Jörgen Durban

Styrelsens ordförande sedan 2017.

Medlem av ersättningstutskottet.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Advokat och styrelseordförande i Anoto Group.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Anoto Group.

Född: 1956

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Jur kand

Tidigare erfarenhet: Tidigare varit managing partner för Linklaters Sverige.

Ulf Ahlén

Styrelseledamot

Medlem i revisonsutskottet.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Styrelsearbete.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Culinarum, Inxide och JLT Mobile Computers, samt styrelseledamot i Autokaross och TechROi Fuel.

Född: 1948

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Gymnasieekonom

Tidigare erfarenhet: Tidigare varit ledande befattningshavare på Haldex innefattande tillförordnad vd under 2012. Olika befattningar inom  BorgWarner, Volvo Cars och Opcon.

Johan Gileus

Styrelseledamot

Ordförande i revisionsutskottet.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Finansiell rådgivare med fokus på M&A och aktiemarknadsfrågor. CFO i InDex Pharmaceuticals Holding AB.

Andra uppdrag: -

Född: 1965

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 1 500

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet

Tidigare erfarenhet: Partner på Deloitte. Styrelsemedlem i Deloittes styrelse.

Ulrika Hagdahl

Styrelseledamot

Invald år: 2018

Nuvarande sysselsättning: Styrelsearbete.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Beijer Electronics AB, HiQ International AB, Image Systems AB, Starbreeze AB och Sectra AB.

Född: 1962

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik.

Tidigare erfarenhet: Grundare och tidigare VD för Orc Software.

Helene Svahn

Styrelseledamot

Invald år: 2018

Nuvarande sysselsättning: Professor i nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Senior Vice President Forskning och Innovation på Permobil.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen för strategisk forskning, stiftelsen Nobel Center, Mindforce Labs, SwedNanoTech och Forskning & Framsteg.

Född: 1974

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilingenjör, molekylärbioteknik och Doktorsgrad inom Elektroteknik.

Tidigare erfarenhet: Marknadsdirektör, Silex Microsystems, VD för Picovitro.

Per Holmqvist

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Globalt ansvar för produktionstekniska frågor.

Andra uppdrag: -

Född: 1961

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Fredrik Hudson

Arbetstagarrepresentant för IF Metall.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Verktygstekniker Huvudskyddsombud, Landskrona.

Andra uppdrag: -

Född: 1974

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymansium, elmekanik.

Michael Collin

Arbetstagarrepresentant för IF Metall, suppleant

Invald år: 2013-2017, 2018-

Nuvarande sysselsättning: Pulverlackerare.

Andra uppdrag: -

Född: 1974

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Ekonomisk gymnasium.