Language: ENG SWE
Jörgen Durban

Styrelsens ordförande sedan 2017.

Medlem av ersättningstutskottet.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Advokat och styrelseordförande i Anoto Group.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Anoto Group.

Född: 1956

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Jur kand

Tidigare erfarenhet: Tidigare varit managing partner för Linklaters Sverige.

Ulf Ahlén

Styrelseledamot

Medlem i revisonsutskottet.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Styrelsearbete.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Culinarum, Inxide och JLT Mobile Computers, samt styrelseledamot i Autokaross och TechROi Fuel.

Född: 1948

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Gymnasieekonom

Tidigare erfarenhet: Tidigare varit ledande befattningshavare på Haldex innefattande tillförordnad vd under 2012. Olika befattningar inom  BorgWarner, Volvo Cars och Opcon.

Göran Carlson

Styrelseledamot

Medlem av revisionsutskottet.

Invald år: 2010

Nuvarande sysselsättning: Företagare

Andra uppdrag: Vice ordförande i Svenskt Tenn AB.

Född: 1957

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Civilekonom och MBA.

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande i Haldex 2011-2017. Tidigare VD för Ur & Penn, VD och ägare av c/o Departments & Stores samt grundare av apotekskedjan Medstop AB.

Johan Gileus

Styrelseledamot

Ordförande i revisionsutskottet.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Finansiell rådgivare med fokus på M&A och aktiemarknadsfrågor. CFO i InDex Pharmaceuticals Holding AB.

Andra uppdrag: -

Född: 1965

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 1 500

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet

Tidigare erfarenhet: Partner på Deloitte. Styrelsemedlem i Deloittes styrelse.

Magnus Johansson

Styrelseledamot

Ordförande i ersättningsutskottet.

Invald år: 2010

Nuvarande sysselsättning: Rådgivare och direktör, Mejex AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Elektroautomatik AB och EA Group.

Född: 1955

Bosatt i: Sverige

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Fil. Kand. Examen från Beteendevetenskaplig Linje.

Tidigare erfarenhet: Personaldirektör SKF, VD SKF Sweden, Personaldirektör Volvo Car Corperation, VD SKF Kina, SKF Koncernens Affärsutvecklingsdirektör.

Annika Sten Pärson

Styrelseledamot.

Medlem av ersättningsutskottet.

Invald år: 2012

Nuvarande sysselsättning: Rådgivare till nystartade bolag inom digital media i USA.

Andra uppdrag: -

Född: 1963

Bosatt i: USA

Beroende: Nej

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Examen i strategisk marknadsföring från Berghs School of Communication.

Tidigare erfarenhet: Försäljnings- och Marknadsdirektör samt ansvarig för konsumentdivisionen på Com Hem, kommersiell chef för Coop Forum med ansvar för en organisation med närmare 4000 medarbetare och SEK 14 miljarder i omsättning. Styrelseledamot i Svensk Bilprovning.

Per Holmqvist

Arbetstagarrepresentant för PTK-klubbarna.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Globalt ansvar för produktionstekniska frågor.

Andra uppdrag: -

Född: 1961

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Fredrik Hudson

Arbetstagarrepresentant för IF Metall.

Invald år: 2014

Nuvarande sysselsättning: Verktygstekniker Huvudskyddsombud, Landskrona.

Andra uppdrag: -

Född: 1974

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: Tekniskt gymansium, elmekanik.

Jahad Shako

Arbetstagarrepresentant för IF Metall, suppleant.

Invald år: 2017

Nuvarande sysselsättning: Lokal ordförande för IF Metall.

Andra uppdrag: -

Född:

Bosatt i: Sverige

Aktieinnehav: 0

Utbildning: