Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott – revisionsutskott samt teknikutskott. Utskottens arbete kan inte delegeras från styrelsen, utan ses som förberedande av frågor som styrelsen som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet förbereder frågor som rör redovisning, finansiell rapportering, revision och intern kontroll. Utskottet granskar principerna för redovisning och finansiell kontroll samt fastställer riktlinjer för köp av andra tjänster än revision av bolagets revisorer.

Sedan 2018 (efter årsstämman) består revisionsutskottet av Johan Gileus, Jörgen Durban och Ulf Ahlén. Johan Gileus är utskottets ordförande.

Teknikutskott

Styrelsen har inrättat ett utskott med fokus på ny teknik och bolagets långsiktiga tekniska utveckling.

Sedan 2018 (efter årsstämman) består teknikutskottet av Helene Svahn, Ulrica Hagdahl och Per Holmqvist. Helene Svahn är utskottets ordförande.