Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott – revisionsutskott samt ersättningsutskott. Utskottens arbete kan inte delegeras från styrelsen, utan ses som förberedande av frågor som styrelsen som helhet sedan fattar beslut om.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet förbereder frågor som rör redovisning, finansiell rapportering, revision och intern kontroll. Utskottet granskar principerna för redovisning och finansiell kontroll samt fastställer riktlinjer för köp av andra tjänster än revision av bolagets revisorer.

Sedan 2017 (efter årsstämman) består revisionsutskottet av Johan Gileus, Göran Carlson och Ulf Ahlén. Johan Gileus är utskottets ordförande.

Ersättningsutskott

Baserat på de riktlinjer som antagits av årsstämman ger ersättningsutskottet förslag till styrelsen rörande lön och andra anställningsvillkor för VD samt för övriga ledande befattningshavare, grundat på förslag från VD.

Sedan 2017 (efter årsstämman) består ersättningsutskottet av Magnus Johansson, Jörgen Durban och Annika Sten Pärson. Magnus Johansson är utskottets ordförande.