Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Styrelsens utskott

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, representerande de till röstetalet största ägarna baserat på aktieinnehaven omedelbart föregående offentliggörande av valberedningens sammansättning. 

Kontakta Investor Relations

Catharina Paulcén SVP Corporate Communications Telefon: 0418-476157 Mobil: 0703-55 47 04 E-post