Language: ENG SWE

Styrelsens utskott

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, representerande de till röstetalet största ägarna baserat på aktieinnehaven omedelbart föregående offentliggörande av valberedningens sammansättning. Ingen ägare har ännu anmält någon representant till valberedningen.

HLDX

Senaste finansiella rapporterna

Årsredovisning

Delårsrapport

Kontakta Investor Relations

Catharina Paulcén SVP Corporate Communications Telefon: 0418-476157 Mobil: 0703-55 47 04 E-post