Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Styrelsens utskott

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, representerande de till röstetalet största ägarna baserat på aktieinnehaven omedelbart föregående offentliggörande av valberedningens sammansättning.