Language: ENG SWE

Styrelsens policy för distribution av det fria kapitalet till aktieägarna är att föra över minst en tredjedel av årsvinsten efter skatt över en konjunkturcykel till aktieägarna genom utdelning och återköp av aktier, med hänsyn till förväntad finansiell ställning.

För räkenskapsåret 2015 har styrelsen för avsikt att föreslå årsstämman en ordinarie utdelning på 2,00 SEK per aktie.

Preliminär avstämningsdag är 6 maj 2016 och utbetalningen beräknas ske via Euroclear den 11 maj 2016.

Historisk utdelning (SEK/aktie)

2014  3,00
2013 2,00
2012 1,00
2011 2,00
2010 3,00
2009  -
2008  -
2007 4,50
HLDX

Senaste finansiella rapporterna

Årsredovisning

Delårsrapport

Kontakta Investor Relations

Catharina Paulcén SVP Corporate Communications Telefon: 0418-476157 Mobil: 0703-55 47 04 E-post