Language: ENG SWE

Offentligt uppköpserbjudande

Summering

Tre offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i Haldex har annonserats, varav två har återkallats. Ett giltigt bud återstår:

  • Knorr-Bremses bud på 125 kr per aktier (tidigare 110 kr per aktie).
  • Aktiemarknadsnämnden har gett tillstånd att förlänga acceptfristen till den 26 september, 2017.
  • Den 28 juni annonserade Knorr-Bremse att konkurrensutredningen troligtvis kommer gå in i en andra, mer djupgående, fas och att de åter kommer ansöka om förlängning.
  • Den 29 juni meddelade Haldex styrelse att de drar tillbaka sitt stöd för budet baserat på den låga sannolikheten att få det godkänt hos konkurrensmyndigheterna.
  • Den 30 juni meddelade Knorr-Bremse att de fortsätter konkurrensgodkännandeprocessen.

Acceptansnivå för Knorr-Bremses bud

Den 7 december offentliggjorde Knorr-Bremse att aktieägare motsvarande 86,1% av aktierna har accepterat budet. Därefter har ingen ny siffra kommunicerats.

Dokument, länkar och övrig information relaterat till offentliga uppköpserbjudanden på Haldex:

Knorr-Bremses höjda bud:

 

Äldre dokument relaterade till återkallade bud

Knorr-Bremses ursprungsbud:

ZFs höjda bud (återkallat):

ZFs ursprungsbud (återkallat):

SAF-Hollands bud (återkallat):