Language: ENG SWE
1 februari, 2017

HR Manager Haldex, Plant Landskrona - HR

Land: Sverige

Du arbetar brett med HR frågorna både på en operativ och strategisk nivå. Du driver HR arbetet självständigt och har ingen underställd personal. Du sitter i ledningsgruppen för fabriken och rapporterar till HR direktören.

Ansvarsområden

Som HR Manager ska man kunna skapa och utveckla goda relationer med medarbetare och chefer på olika nivåer i organisationen såväl som med arbetstagarparterna. Då personalfrågorna i stor utsträckning är decentraliserade innebär rollen ett konsultativt arbetssätt med uppgift att vara ett kvalificerat och brett stöd till ledarna inom fabriksorganisationen. Du kommer även att arbeta med att implementera processer och system, rekrytering, förhandlingar, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.

Du ansvarar för att utveckla och genomföra lokala strategier och globala metoder och ger HR ledarskap och samråd chefer. Som en del av ledningsgruppen HR-chef förväntas ge insikt i människors relaterade områden. Detta innefattar t.ex.:

  • Förstå affärssammanhang, problem och utmaningar för att ge specifika råd till chefer
  • Samarbeta med fackföreningar och stödja ledningsgrupper i att förhandla och kollektivavtal, information och samrådsmöten
  • Stödja chefer att engagera sina anställda runt värderingar, strategi och mål
  • Arbeta med chefer att förstå framtida krav och agera på dem ledarskap på människor aspekter av affärsplaner
  • Arbeta med chefer för att planera organisatoriska förändringar i affärsenheter, med tanke på förändringar och människors konsekvenser
  • Ge lösningar till företagsledning på människor och organisationsfrågor
  • Stödja människor utvecklings- och tränare chefer i deras roll på människors relaterade processer
  • Genomföra Haldex Globala HR-initiativ

Nödvändig kompetens och erfarenhet

Du har en akademisk utbildning inom personalområdet, gärna med inriktning på arbetsrätt och minst fem års erfarenhet av brett, kvalificerat och självständigt HR-arbete i producerande verksamhet. Du är en generalist som gillar att arbeta brett med HR frågorna och intresserad av att ta nästa steg i din karriär. För arbetet krävs bred kunskap i olika personalfrågor samt goda kunskaper om lagar och avtal inom området.

Du är trygg som person, har ett eget driv och stort intresse för HR frågorna och en vilja att utvecklas. Som person har du integritet och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt samt har en helhetssyn och förmåga att se sammanhang. Din förmåga att skapa och vårda relationer är väl utvecklad. Du kommunicerar på ett sätt som är tydligt och pedagogiskt. Du vill se medarbetare och chefer utvecklas och har förmåga att följa upp samt finnas som ett stöd och bollplank för verksamheten. 

För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Magnus Hallberg på 040 – 660 63 14 eller på e-post magnus.hallberg@se.experis.com. Vi jobbar med ett löpande urval så vänta inte med din ansökan. Välkommen med din ansökan!

Magnus Hallberg
Phone: 040 – 660 63 14
E-post

HR in Sweden:

Elisabeth Igeby HR Director Telefon: +46-418 47 63 06 E-post