Language: ENG SWE

Senaste nyheterna

Filter options
 • 9 april, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex årsredovisning 2017

  Haldex årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

  Mer
 • 3 april, 2018 |
  Pressmeddelande Årsstämma i Haldex Aktiebolag

      Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15, Landskrona. Kl. 15.00 inbjuds aktieägare att delta även vid en kort presentation av några av Haldex verksamhetsområden eller en guidad visning av fabriken. Efter stämman serveras enklare förtäring.

  Mer
 • 14 februari, 2018 |
  Pressmeddelande Inbjudan till Haldex kapitalmarknadsevent

  Haldex har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till ett kapitalmarknadsevent på Grand Hotel i Stockholm den 9 mars. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera Haldex strategi och långsiktiga utveckling

  Mer
 • 14 februari, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2017: Stark avslutning på året

  Marknadsläget har successivt förbättrats under året och det har även Haldex tillväxt. Under fjärde kvartalet har Haldex fortsatt öka omsättningen i samtliga geografiska regioner vilket resulterade i tillväxt även för helåret. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsar och bromshävarmar. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Även rörelseresultatet exkl. engångsposter har haft en bättre utveckling under andra halvåret och nådde för helåret upp till samma nivå som föregående år. Året tyngdes av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten, men avslutades starkt under det fjärde kvartalet.

  Mer
 • 25 oktober, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - september 2017: Omsättningstillväxt på en förbättrad marknad

  Under tredje kvartalet har Haldex växt omsättningen i samtliga geografiska regioner med Asien som den region som visat störst tillväxt. Marknaden har fortsatt utvecklas positivt med den största förbättringen i Nordamerika. Haldex har stärkt sin position i Europa under kvartalet men har inte kunnat växa i samma omfattning som den nordamerikanska marknaden. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsen. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Rörelseresultatet exkl. engångsposter är fortfarande på lägre nivå än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalet har fortsatt tyngas av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten.

  Mer
 • 27 september, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex utser Åke Bengtsson till VD och Koncernchef

  Åke Bengtsson har varit tillförordnad VD och Koncernchef för Haldex sedan mars 2017. Styrelsen har idag utsett Åke Bengtsson till permanent VD och Koncernchef.

  Mer
 • 19 september, 2017 |
  Pressmeddelande Knorr-Bremses bud på Haldex återkallas

  Knorr-Bremse har idag meddelat att de återkallar sitt bud på Haldex. Det innebär att även den konkurrensrättsliga processen avslutas.

  Mer
 • 7 september, 2017 |
  Pressmeddelande Aktiemarknadsnämnden stoppar förlängning av Knorr-Bremses bud

  Aktiemarknadsnämnden har idag meddelat att de beslutat att inte godkänna en ytterligare förlängning av acceptfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex, vilken för närvarande löper till den 26 september.

  Mer
 • 25 augusti, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex avstyrker att Aktiemarknadsnämnden godkänner en ytterligare förlängning

  Externt utlåtande stödjer styrelsens bedömning

  Mer
 • 17 augusti, 2017 |
  Pressmeddelande Röstningsresultat från Haldex extra bolagsstämma

  Styrelsen står fast vid att inte verkställa beslutet från bolagsstämman

  Mer