Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Senaste nyheterna

Filter options
 • 8 oktober, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex effektiviserar tillverkningen av bromshävarmar

  Flytt av produktion från USA till Mexiko

  Mer
 • 20 september, 2019 |
  Pressmeddelande Huvudägaren ZFs försäljning välkomnas

  ”Kalla det gärna en tidig julklapp till både Haldex och våra kunder. Men om man får önska sig ytterligare en, är det naturligtvis att Knorr-Bremse nu ska låta sig inspireras av beskedet och påbörja processen att även sälja sin andel.” Så sammanfattar en mycket nöjd Jörgen Durban, styrelseordförande i Haldex, ZFs besked på fredagsmorgonen att ZF sålt av sitt innehav och nu lämnar Haldex.

  Mer
 • 12 september, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex kunder välkomnar besked från storägaren ZF

  Nyheten om att storägaren ZF nu är beredd att sälja sin andel om 20 procent av aktierna i Haldex hade knappt hunnit kablas ut innan lyckönskningarna från bolagets kunder började strömma in.

  Mer
 • 12 september, 2019 |
  Pressmeddelande ZF avser att sälja sitt innehav i Haldex

  Haldex noterar att dess största aktieägare, ZF Friedrichshafen AG, idag på morgonen, har offentliggjort att ZF avser avyttra sitt aktieinnehav i Haldex vilket uppges bestå av 8,9 miljoner aktier.

  Mer
 • 10 september, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex polisanmäler misstänkt företagsspioneri och dataintrång

  Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och dataintrång. Detta efter att bolaget upptäckt att en tidigare medarbetare kopierat stora mängder digital information från bolagets servrar. Det finns även bevis på att information vidareförmedlats till åtminstone en hög medarbetare i finansbranschen.

  Mer
 • 9 september, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex startar serieproduktion av skivbromsar för Unimog

  Haldex har framgångsrikt slutfört den gemensamma utvecklingsfasen av skivbromsen ModulT tillsammans med Daimler, som är världens största lastbilstillverkare, och går nu in i serieproduktion för Mercedes-Benz Unimog. Haldex har som del av projektet anpassat ModulT till en av kundens specialfordon.

  Mer
 • 18 juli, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - juni 2019: Stabilt kvartal på försvagad marknad

  Marknadsläget har fortsatt att försvagas under andra kvartalet. Omsättningen ökade något i kvartalet, medan den valutarensade omsättningen har minskat. Försäljningen i Nordamerika är fortsatt hög, vilket inte fick fullt genomslag på lönsamheten på grund av höga råvarupriser och tullavgifter. Efterfrågan i Europa har mattats av, framför allt inom kundkategorin Trailer, vilket även påverkade försäljningen av skivbromsen. Rörelsemarginalen, exklusive ny teknik, är i linje med första kvartalet. Rörelseresultatet har främst påverkats av de lägre försäljningsvolymerna men även av höga kostnader för direkt material och tullavgifter. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med föregående år.

  Mer
 • 3 juni, 2019 |
  Pressmeddelande VD-byte i Haldex – KTH-professorn och styrelseledamoten Helene Svahn tar över

  Styrelsen har beslutat att byta VD i Haldex. Helene Svahn, styrelseledamot i Haldex, forsknings- och innovationschef på Permobil samt professor på KTH ersätter Åke Bengtsson, som tog över som VD i samband med budperioden 2017 med Knorr-Bremse.

  Mer
 • 9 maj, 2019 |
  Pressmeddelande Kommuniké från Haldex årsstämma

  Haldex höll sin årsstämma för 2019 den 9 maj i Landskrona.

  Mer
 • 6 maj, 2019 |
  Pressmeddelande Förslag på styrelse och ersättningar till Haldex årsstämma

  Mer