Language: ENG SWE

Senaste nyheterna

Filter options
 • 18 juli, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - juni 2017: Ett kvartal med något sämre utveckling än marknaden

  Under andra kvartalet har marknadsläget fortsatt vara positivt och Haldex har utvecklats starkt i Europa men något svagare i Nordamerika, vilket sammantaget ger en utveckling som är något sämre än marknaden. Försäljningen av bromscylindrar som tidigare varit den främst bidragande orsaken till minskad försäljning har stabiliserats och enbart en mindre nedgång noterades i andra kvartalet. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt där skivbromsen fortsatt är den produkt som främst bidrar till tillväxt. Rörelseresultatet har minskat något, framförallt på grund av lägre försäljning i Nordamerika där rörelsemarginalen är högre än i övriga Haldexregioner. Kvartalet har fortsatt tyngas av uppköpsprocessen som tar fokus och resurser från kärnverksamheten.

  Mer
 • 11 juli, 2017 |
  Pressmeddelande Extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag

  Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2017 kl. 11.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av att Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”), som innehar omkring 14,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att besluta om Knorr-Bremses förslag till beslut enligt punkt 6 i nedan föreslagen dagordning.

  Mer
 • 7 juli, 2017 |
  Pressmeddelande Återkoppling från den amerikanska konkurrensmyndigheten förstärker slutsatsen om mycket låg sannolikhet för Knorr-Bremses bud

  Haldex ifrågasätter syftet med att Knorr-Bremse fortsätter driva budprocessen

  Mer
 • 29 juni, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex styrelse drar tillbaka sitt stöd för Knorr-Bremses bud

  ”Mycket osannolikt att konkurrensmyndigheter godkänner uppköp”

  Mer
 • 10 maj, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex utser Andreas Ekberg som tillförordnad CFO

  Haldex utser temporärt Andreas Ekberg till CFO, med tillträde senast 1 juni 2017.

  Mer
 • 4 maj, 2017 |
  Pressmeddelande Kommuniké från Haldex årsstämma

  Haldex höll sin årsstämma för 2017 den 4 maj i Landskrona.

  Mer
 • 26 april, 2017 |
  Pressmeddelande Aktiemarknadsnämnden godkänner förlängd acceptfrist för Knorr-Bremses bud på Haldex

  Styrelsen för Haldex har tillstyrkt Knorr-Bremses begäran om förlängning

  Mer
 • 25 april, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - mars 2017: Ökad omsättning och rörelseresultat exklusive engångsposter

  Året inleddes med omsättningsnivåer bättre än det generella marknadsläget. Det är framför allt Europa som utvecklats starkt och även om marknadsläget fortfarande är svagt i Nordamerika, har Haldex nordamerikanska omsättning minskat i mindre omfattning än marknaden, vilket sammantaget resulterat i omsättningstillväxt för koncernen. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt där skivbromsen fortsatt är Haldex snabbast växande produkt. Försäljningen av bromscylindrar har ännu inte vänt uppåt vilket främst är kopplat till produktens starka position på den svaga nordamerikanska marknaden. Rörelseresultatet har ökat i paritet med omsättningstillväxten och förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år.

  Mer
 • 7 april, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex årsredovisning 2016

  Haldex årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

  Mer
 • 29 mars, 2017 |
  Pressmeddelande Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

  Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Hotell Öresund, Selma Lagerlöfs väg 4, Landskrona.

  Mer