Language: ENG SWE

Senaste nyheterna

Filter options
 • 10 maj, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex utser Andreas Ekberg som tillförordnad CFO

  Haldex utser temporärt Andreas Ekberg till CFO, med tillträde senast 1 juni 2017.

  Mer
 • 4 maj, 2017 |
  Pressmeddelande Kommuniké från Haldex årsstämma

  Haldex höll sin årsstämma för 2017 den 4 maj i Landskrona.

  Mer
 • 26 april, 2017 |
  Pressmeddelande Aktiemarknadsnämnden godkänner förlängd acceptfrist för Knorr-Bremses bud på Haldex

  Styrelsen för Haldex har tillstyrkt Knorr-Bremses begäran om förlängning

  Mer
 • 25 april, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - mars 2017: Ökad omsättning och rörelseresultat exklusive engångsposter

  Året inleddes med omsättningsnivåer bättre än det generella marknadsläget. Det är framför allt Europa som utvecklats starkt och även om marknadsläget fortfarande är svagt i Nordamerika, har Haldex nordamerikanska omsättning minskat i mindre omfattning än marknaden, vilket sammantaget resulterat i omsättningstillväxt för koncernen. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt där skivbromsen fortsatt är Haldex snabbast växande produkt. Försäljningen av bromscylindrar har ännu inte vänt uppåt vilket främst är kopplat till produktens starka position på den svaga nordamerikanska marknaden. Rörelseresultatet har ökat i paritet med omsättningstillväxten och förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år.

  Mer
 • 7 april, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex årsredovisning 2016

  Haldex årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

  Mer
 • 29 mars, 2017 |
  Pressmeddelande Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

  Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Hotell Öresund, Selma Lagerlöfs väg 4, Landskrona.

  Mer
 • 23 mars, 2017 |
  Pressmeddelande Förslag till val av styrelse i Haldex

  I linje med god marknadspraxis och mot bakgrund av att Haldex har informerat ZF Friedrichshafen (”ZF”) om att det inte har etablerats någon valberedning som kommer att lämna förslag till årsstämman 2017, föreslår ZF, som är Haldex AB:s (”Haldex” eller ”Bolaget”) största ägare med ett aktieinnehav motsvarande omkring 20 procent av totalt antal aktier och röster i Haldex, att årsstämman den 4 maj 2017 ska besluta att:

  Mer
 • 10 februari, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2016: Ett år med försämrat marknadsläge och en utdragen budprocess

  Haldex omsättning har följt den generella marknadsutvecklingen under 2016. I Nordamerika, vilket utgör mer än hälften av omsättningen, har marknadsläget varit svagt under året med en ytterligare minskning av efterfrågan under fjärde kvartalet. Haldex försäljning i Nordamerika under fjärde kvartalet minskade dock inte i samma omfattning som marknaden försvagades. Omsättningen i Europa och Asien ökade under fjärde kvartalet men kunde inte kompensera för minskningen i Nordamerika.  Försäljning av skivbromsar ökade markant under både fjärde kvartalet och helåret medan försäljningen av bromscylindrar och bromshävarmar minskade. Rörelsemarginalen har kvartalsvis följt volymnedgången men försvagades under slutet av året. 

  Mer
 • 20 december, 2016 |
  Pressmeddelande Ökade extraordinära kostnader för Haldex

  Den 14 juli inleddes den budprocess på Haldex som fortfarande pågår och som förväntas fortsätta in i nästa år. Som Haldex styrelse tidigare kommunicerat, riskerar budprocessen att verka störande för Haldex verksamhet.

  Mer
 • 14 december, 2016 |
  Pressmeddelande Haldex får begäran om ytterligare information relaterad till amerikansk konkurrensrättslig prövningen av Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande

  Haldex offentliggör idag att Haldex erhållit en begäran om ytterligare information (en fördjupad undersökning) från det amerikanska justitiedepartementets konkurrensrättsavdelning, hänförlig till justitiedepartementets konkurrensrättsliga prövning av Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande. Haldex har uppfattat att även Knorr-Bremse har erhållit en sådan begäran. Det amerikanska justitiedepartementet har utfärdat dessa begäranden i enlighet med Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act från 1976 (”HSR”).

  Mer