Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Senaste nyheterna

Filter options
 • 15 april, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

  Haldex kombinerar en etablerad produktportfölj med ny teknikutveckling

  Mer
 • 5 april, 2019 |
  Pressmeddelande Årsstämma i Haldex Aktiebolag

  Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 14.00 (observera ny tid) på hotell Öresund, Sofia Albertinas plats, 5, Landskrona.

  Mer
 • 14 februari, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2018: Stark omsättningstillväxt och förbättrat resultat per aktie trots svag avslutning på året

  Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner under 2018 och har dessutom växt snabbare än marknaden. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Det fjärde kvartalets resultat påverkades negativt av ökade råvarupriser och tullavgifter i USA vilket bidrog till att rörelseresultatet exklusive engångsposter för 2018 blev lägre än föregående år. Investeringar i FoU har fortsatt vilket resulterat i att en konceptfas inleds med en kund inom de nya teknikområdena. Kassaflödet från den löpande verksamheten och resultat per aktie har förbättrats väsentligt jämfört med föregående år.

  Mer
 • 14 februari, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex effektiviserar verksamheten för att nå det långsiktiga rörelsemarginalmålet

  Tioprocentig rörelsemarginal, exklusive satsningar på ny teknik, förväntas uppnås år 2022

  Mer
 • 14 februari, 2019 |
  Pressmeddelande Haldex inleder konceptfas med bromslösningar för självkörande fordon med världsledande lastbilstillverkare

  Haldex har i en nära dialog med en världsledande tillverkare av lastbilar blivit utvald till en konceptfas där Haldex lösning ”Scalable Brake System” kommer utvärderas, vilket förväntas leda till ett utvecklingskontrakt vid årets slut.

  Mer
 • 25 oktober, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - september 2018: Fortsatt förbättrad omsättning och resultat

  Haldex har under det tredje kvartalet, i likhet med årets tidigare kvartal, ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta en hög efterfrågan och därmed ansträngd försörjningskedja i Nordamerika, påverkade resultatet negativt. Rörelsemarginalen och resultat per aktie var trots detta högre än motsvarande kvartal föregående år. Även kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt att förbättras.

  Mer
 • 19 september, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex presenterar öppna, skalbara bromslösningar för självkörande och elektriska tunga fordon

  Haldex presenterar produkter och framtidskoncept under devisen ”Driving our Future” på IAA-mässan för tunga fordon. 

  Mer
 • 18 juli, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - juni 2018: Fortsatt förbättrat marknadsläge leder till bättre resultat

  Den positiva trenden som inleddes under första kvartalet har fortsatt under andra kvartalet. Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Den högre omsättningen har bidragit till högre rörelsemarginal och högre resultat per aktie. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har dock påverkat resultatet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har trots högt rörelsekapital förbättrats under andra kvartalet. Prognosen för rörelseresultat har justerats för helåret som en följd av det förbättrade marknadsläget.

  Mer
 • 3 maj, 2018 |
  Pressmeddelande Kommuniké från Haldex årsstämma

  Haldex höll sin årsstämma för 2018 den 3 maj i Landskrona.

  Mer
 • 25 april, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - mars 2018: Tillväxt i samtliga regioner och förbättrat rörelseresultat

  Marknadsläget har fortsatt förbättrats under första kvartalet och Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Rörelsemarginalen har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har påverkat resultatet negativt, men motverkats av högre omsättning. Den ökade efterfrågan på framför allt automatiska bromshävarmar i Kina har även påverkat rörelsekapitalet och därmed kassaflödet från den löpande verksamheten negativt. Resultat per aktie har dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år.

  Mer