Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Senaste nyheterna

Filter options
 • 25 oktober, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - september 2018: Fortsatt förbättrad omsättning och resultat

  Haldex har under det tredje kvartalet, i likhet med årets tidigare kvartal, ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta en hög efterfrågan och därmed ansträngd försörjningskedja i Nordamerika, påverkade resultatet negativt. Rörelsemarginalen och resultat per aktie var trots detta högre än motsvarande kvartal föregående år. Även kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt att förbättras.

  Mer
 • 19 september, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex presenterar öppna, skalbara bromslösningar för självkörande och elektriska tunga fordon

  Haldex presenterar produkter och framtidskoncept under devisen ”Driving our Future” på IAA-mässan för tunga fordon. 

  Mer
 • 18 juli, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - juni 2018: Fortsatt förbättrat marknadsläge leder till bättre resultat

  Den positiva trenden som inleddes under första kvartalet har fortsatt under andra kvartalet. Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Den högre omsättningen har bidragit till högre rörelsemarginal och högre resultat per aktie. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har dock påverkat resultatet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har trots högt rörelsekapital förbättrats under andra kvartalet. Prognosen för rörelseresultat har justerats för helåret som en följd av det förbättrade marknadsläget.

  Mer
 • 3 maj, 2018 |
  Pressmeddelande Kommuniké från Haldex årsstämma

  Haldex höll sin årsstämma för 2018 den 3 maj i Landskrona.

  Mer
 • 25 april, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - mars 2018: Tillväxt i samtliga regioner och förbättrat rörelseresultat

  Marknadsläget har fortsatt förbättrats under första kvartalet och Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Rörelsemarginalen har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har påverkat resultatet negativt, men motverkats av högre omsättning. Den ökade efterfrågan på framför allt automatiska bromshävarmar i Kina har även påverkat rörelsekapitalet och därmed kassaflödet från den löpande verksamheten negativt. Resultat per aktie har dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år.

  Mer
 • 9 april, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex årsredovisning 2017

  Haldex årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

  Mer
 • 3 april, 2018 |
  Pressmeddelande Årsstämma i Haldex Aktiebolag

  Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15, Landskrona. Kl. 15.00 inbjuds aktieägare att delta även vid en kort presentation av några av Haldex verksamhetsområden eller en guidad visning av fabriken. Efter stämman serveras enklare förtäring.

  Mer
 • 14 februari, 2018 |
  Pressmeddelande Inbjudan till Haldex kapitalmarknadsevent

  Haldex har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till ett kapitalmarknadsevent på Grand Hotel i Stockholm den 9 mars. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera Haldex strategi och långsiktiga utveckling

  Mer
 • 14 februari, 2018 |
  Pressmeddelande Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2017: Stark avslutning på året

  Marknadsläget har successivt förbättrats under året och det har även Haldex tillväxt. Under fjärde kvartalet har Haldex fortsatt öka omsättningen i samtliga geografiska regioner vilket resulterade i tillväxt även för helåret. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsar och bromshävarmar. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Även rörelseresultatet exkl. engångsposter har haft en bättre utveckling under andra halvåret och nådde för helåret upp till samma nivå som föregående år. Året tyngdes av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten, men avslutades starkt under det fjärde kvartalet.

  Mer
 • 25 oktober, 2017 |
  Pressmeddelande Haldex delårsrapport, januari - september 2017: Omsättningstillväxt på en förbättrad marknad

  Under tredje kvartalet har Haldex växt omsättningen i samtliga geografiska regioner med Asien som den region som visat störst tillväxt. Marknaden har fortsatt utvecklas positivt med den största förbättringen i Nordamerika. Haldex har stärkt sin position i Europa under kvartalet men har inte kunnat växa i samma omfattning som den nordamerikanska marknaden. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsen. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Rörelseresultatet exkl. engångsposter är fortfarande på lägre nivå än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalet har fortsatt tyngas av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten.

  Mer