Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Funktionsbaserad organisation

Haldex har en funktionsbaserad organisation sedan 2012. De globala funktionerna är:

  • Inköp & Logistik, (Sourcing & Logistics) med globalt ansvar för alla inköp.
  • Produktion & Kvalitet (Operations & Quality) leder produktionsanläggningarna i åtta länder. 
  • Forskning & Utveckling (R&D), har ungefär 150 utvecklingsingenjörer på global basis som driver produktutvecklingen.
  • Personal (Human resources), tar hand om våra 2200 medarbetare i 18 länder. 
  • Ekonomi & Administration (Finance & Admin) vilket även inkluderar ansvar för IT. 
  • Information (Corporate Communications) med ansvar för varumärket, extern och intern kommunikation inklusive den finansiella kommunikationen.

Tre geografiska säljregioner samverkar med funktionerna för att därmed skapa ett matrisbaserad ansvar:

  • Nordamerika inklusive Mexico 
  • Europa, Sydamerika och resten av världen
  • Asien och Stillahavsområdet, inklusive Australien

undefined