Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Funktionsbaserad organisation

Haldex har från 2019 en matrisorganisation baserad på följande principer:

 • Kundfokus: Vi prioriterar baserat på vad som är bäst för Haldex kunder, inte baserat på en funktion, produkt eller region.
 • Tänk globalt, genomför regionalt: Vi uppnår lönsam tillväxt i regionerna genom att skapa snabbare beslutsfattande nära kunden. Samtidigt säkerställer vi gemensam strategisk inriktning och globala skalfördelar för att få konkurrensfördelar och minimera risker.
 • Effektivt ledarskap: vi omfamnar förändring och strävar efter en lösningsorienterad, snabb och rörlig ledarskapskultur strukturerad i en matrisorganisation.

Tre globala funktioner ansvarar för den globala strategin inom varje område:

 • Supply chain, med ansvar för inköp och produktion
 • Product & Technology, ansvariga för produktutveckling med utvecklingscentra i USA, Europa och Asien.
 • Commercial, med ansvar för försäljning, marknadsföring, produktledning, kundservice och teknisk support.

Stödfunktioner för:

 • Kvalitet
 • Finans & IT / IS
 • HR
 • Affärsutveckling

Fyra geografiska regioner samarbetar med de globala funktionerna i varje region för att skapa ett matrisansvar:

 • Nord och Sydamerika
 • EMEA
 • Asien och Pacific
 • Indien

undefined